Termeni de utilizare

1
Текст

Condiții generale de utilizare a site-ului web EuroGrainExchange


I. „Site-ul web” va fi un site de conferință care informează și prezintă evenimentul anual „EuroGrainExchange” și oferă o opțiune pentru înregistrarea evenimentului prin formular online, prin telefon sau e-mail.

II. „Operatorul site-ului” va fi AGRILINKHUB SRL, Proprietar unic.

III. Sediul social și adresa conducerii: România, Bucuresti, Str Calea Victoriei, NR. 224, BL. D5, SC. 1, ET. 6, AP. 22-23, SECTOR 1

IV. Adresa pentru corespondență și reclamații: Romania, București, Calea Victoriei NR. 224, BL. D5, SC. 1, ET. 6, AP. 22-23, SECTOR 1,
tel: + 40 711 931 704 / +40 711 901 993 , email: office@eurograinevents.com

V. Înscriere în registrele publice: Registrul societăților comerciale ca Oficiul Național al Registrului Comerțului  - Nr. Reg. Ord. com./an: J40/15499/16.11.2020

VI. Inregistrare CIF: 43333165

VII. „Utilizator” este fiecare persoană care a vizitat site-ul web. Utilizatorilor li se va oferi posibilitatea de a se înregistra.

VIII. Termenii și condițiile generale vor conține prevederi care sunt obligatorii pentru Utilizatori și Operator în legătură cu utilizarea Site-ului și Serviciilor de către Utilizatori. Prin accesul și utilizarea Site-ului, Utilizatorii vor declara că sunt la curent cu Termenii și Condițiile Generale, îi acceptă și se angajează să le păstreze. În conformitate cu reglementările Legii comerțului electronic, textul prevederilor generale va fi publicat pe site și va fi accesibil de la următoarea adresă URL: https://eurograinevents.com/ln/termeni-de-utilizare.html – într-un mod care să permită conservarea și reproducerea acestora. În momentul înregistrării, Utilizatorii vor declara în mod expres prin completarea câmpului „Sunt la curent cu prevederile generale și sunt de acord cu acestea” făcând clic pe butonul virtual Înregistrare că sunt la curent cu prevederile generale, că le acceptă și că se angajează să le păstreze.

IX. Site-ul și Serviciile pot fi utilizate numai de utilizatorii care au vârsta de 18 ani și nu sunt supuși invalidității judiciare complete sau limitate. Prin utilizarea Site-ului și a Serviciilor, Utilizatorii vor declara că sunt persoane active în conformitate cu legislația aplicabilă și că nu există alte impedimente pentru a asuma obligații contractuale.

X. Operatorul își rezervă dreptul de a trimite Utilizatorilor un buletin informativ (newsletter) despre știri și alte informații importante în legătură cu utilizarea Site-ului și Serviciilor. Prin furnizarea adresei lor de e-mail și acceptând aceste Prevederi generale, Utilizatorii își vor da acordul expres pentru primirea de mesaje comerciale de către Operator. Utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se deconecta în fiecare mesaj.

XI. Prelucrarea datelor cu caracter personal
AGRILINKHUB SRL funcționează în conformitate cu Legea din România privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul Parlamentului European (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art.6 alin.(1) cu respectarea principiilor art.5(1) din Regulamentul UE 2016/679.
   1. Scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul va colecta și prelucra date cu caracter personal în scopurile Serviciilor furnizate, inclusiv în următoarele scopuri:
– înregistrarea participanților la conferință;
– scopuri de raportare și contabilitate;
– scopuri statistice;
   2. Tipul datelor cu caracter personal colectate. Datele personale colectate de Operator prin procesul de înregistrare includ numele și prenumele, adresa de e-mail, numele companiei, titlul postului, tipul companiei, telefonul, detaliile facturii pentru înregistrații companiei.
   3. Utilizare de la terți. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator vor fi utilizate numai în scopurile pentru care acestea din urmă au fost transmise și nu vor fi prezentate terților fără acordul Utilizatorilor, cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal au fost solicitate de autoritățile judecătorești sau funcționarii împuterniciți de lege. să solicite și să colecteze informații care conțin date cu caracter personal și păstrând, în același timp, actele normative determinate (de exemplu, Legea mesajelor electronice, Legea comerțului electronic, Legea Ministerului de Interne etc.).
   4. Dreptul de a accesa și edita datele personale. Utilizatorului i se acordă dreptul de a accesa datele sale personale și de a edita orice informații incorecte furnizate.
  5. Dreptul de a fi uitat. Utilizatorul are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârziere unică, conform prevederilor art.17 din Regulamentul UE 2016/679.

XII. Alte prevederi:
  1. Condițiile Generale de Utilizare și conținutul Site-ului vor fi accesibile Utilizatorilor în limba română. În cazurile în care versiunea în limba engleză a prevederilor generale sau conținutul Site-ului este în contradicție cu versiunea în limba română, versiunea în limba română va prevala.
  2. Operatorul poate modifica în orice moment Condițiile Generale prin publicarea noii versiuni cu indicarea datei efectuării modificărilor aferente și a datei de intrare în vigoare a acestora. Pentru Serviciile prestate înainte de data intrării în vigoare a modificărilor efectuate se aplică regulile Condițiilor Generale în vigoare în acest moment.
  3. Legislația română va fi aplicabilă relațiilor dintre Utilizatori și Operator cu ocazia utilizării Site-ului și Serviciilor. Toate litigiile legate de Serviciile Operatorului care nu pot fi rezolvate prin negociere vor fi solutionate de instanta competenta a Republicii Romania.
  4. Părțile vor declara că în cazul în care unele dintre reglementările Condițiilor Generale de Utilizare devin nule, aceasta nu va duce la invaliditatea restului regulamentelor sau a Condițiilor Generale de Utilizare în ansamblu.
​​​​​​​
CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE SUNT APROBAȚI PRIN DECIZIA DIRECTORULUI „AGRILINKHUB” S.R.L. ȘI ÎN VIGOARE ÎN DATA DE 01.02.2023. 
Добави файлове