Prevederi ale acordului de înregistrare

1
Текст

I. Taxe de înregistrare

Добави файлове
2
Текст

ÎNREGISTRAREA ÎN CURÂND

Добави файлове
4
Текст

*Preturile sunt fără TVA

Taxa de înregistrare pentru 1 (un) participant include:

 • Participarea unui delegat al companiei
 • Cocktail de socializare
 • Catalogul digital al evenimentului
 • Aplicație mobilă pentru eveniment
 • Prezentări ale conferinței
 • Traducere simultană (engleză/română)
 • Prânz și pauze de cafea

II. Reduceri


Dacă numărul de participanți la compania dumneavoastră este mai mare de 3 (trei), aveți dreptul să aplicați pentru o reducere specială. Contactați Organizatorul pentru a primi un cod unic de reducere înainte de a vă finaliza înregistrarea pe site.

III. Metode de plata


Înscrierile la Eveniment se plătesc prin transfer bancar și carduri de debit/credit.

IV. Anularea participării la EuroGrainExchange 2024


Participantul poate anula participarea la Eveniment notificând în timp util Organizatorul printr-o notificare scrisă. Participanții pot rambursa o parte din taxa de înregistrare plătită în funcție de zilele rămase până la ... aprilie 2024, după cum urmează:
IV.(1) cu mai mult de 45 de zile înainte de începerea Evenimentului, 70% din plata anticipată este returnată Participantului;
IV. (2) cu mai puțin de 45 de zile înainte de începerea Evenimentului, Participantul nu are dreptul la nicio rambursare în avans. În cazul în care Participantul nu poate participa la eveniment, acesta este permis să fie înlocuit cu o altă persoană din aceeași companie (după notificarea prealabilă a Organizatorului).

V. Exonerare de răspundere

 
V.(1) Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, dacă este în măsură să dovedească că cele de mai sus au fost cauzate de circumstanțe independente de voința sa și că nu a putut fi se așteaptă în mod rezonabil să prevadă această circumstanță la încheierea acestui Acord sau să evite sau să depășească această circumstanță sau consecințele acesteia.
V.(2) Organizatorul, angajații, afiliații, subcontractanții și agenții săi vor fi scutiți de răspunderea pentru nerespectarea totală sau parțială a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, dacă această nerespectare a fost cauzată de un dezastru natural (de exemplu, incendiu). , inundație, cutremur, condiții meteorologice nefavorabile, înghețul mării, erupție vulcanică); conflicte armate, lovitură de stat militară, acte teroriste (inclusiv război biologic și chimic), focare de boli infecțioase, epidemii, carantine, închiderea rutelor comerciale maritime, tulburări publice, greve de muncă în masă, circumstanțe rezultate din rezoluții, directive sau acte de guvernului sau președintelui sau alte restricții administrative sau parlamentare care afectează capacitatea Organizatorilor de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Contract și alte circumstanțe în afara voinței sau controlului lor (Forță majoră), indiferent dacă acestea sunt similare cu circumstanțele menționate anterior, dacă aceste circumstanțe au afectat direct executarea acestui acord.
V.(3) Organizatorul afectat de oricare dintre circumstanțele menționate la paragrafele V.(1) până la V.(2) din prezentul document va notifica participanții în termen de 2 zile lucrătoare, folosind orice mijloace disponibile, despre circumstanțele survenite și despre toate celelalte circumstanțe care împiedică îndeplinirea obligațiilor din prezentul acord.

VI. Anularea sau amânarea evenimentului


VI.(1) În cazul apariției a cel puțin uneia dintre circumstanțele specificate în Articolul V. din prezentul Contract, Organizatorul are dreptul în orice moment de a decide anularea Evenimentului și, în scris, să notifice Participantul despre această decizie. Prin semnarea acestui Acord, Participantul autorizează Organizatorul să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a plăti pentru pregătirea Evenimentului pe cheltuiala Taxei de Înregistrare plătită de Participant.
VI.(2) În cazul în care Organizatorul decide să anuleze Evenimentul așa cum este indicat mai sus, Participantul este de acord ca fondurile rămase după ce Organizatorul a suportat toate cheltuielile legate de pregătirea Evenimentului să fie împărțite între toți participanții la Eveniment (participanți). cu statut onorific de „Sponsor” și alți participanți la Eveniment) proporțional cu sumele plătite de aceștia pentru returnarea participanților sau în alte scopuri ce urmează a fi convenite între Organizator și Participant.
VI.(3) Prin semnarea prezentului Acord, Participantul este de acord că, în acest caz, Participantul nu va pretinde Organizatorului nicio despăgubire pe care Participantul le-ar putea suporta în acest sens.
VI.(4) În cazul apariției împrejurărilor menționate la articolul V. din prezentul articol, Organizatorul poate amâna Evenimentul în orice moment și poate notifica Participantul prin e-mail despre această decizie, precizând motivele amânării și noua dată de Evenimentul.
VI.(5) Prin semnarea prezentului Acord, Participantul este de acord să nu solicite, în acest caz, despăgubiri din partea Organizatorului pentru orice pierderi care ar putea fi suferite ca urmare a amânării.
VI.(6) Dacă Evenimentul este amânat, Participantul poate anula participarea la Eveniment. Dacă Evenimentul a fost amânat și Organizatorul a primit notificarea scrisă a Participantului privind anularea participării la Eveniment cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de noua dată de deschidere a Evenimentului, Participantului i se va rambursa Taxa de înregistrare minus suma cheltuielilor Organizatorului. legate de pregătirea Evenimentului (toate cheltuielile Organizatorului legate de pregătirea Evenimentului sunt plătite între toți participanții și sponsorii Evenimentului proporțional cu costul Serviciilor pe care le-au plătit).
VI.(7) În cazul în care Participantul nu notifică Organizatorul cu privire la anularea participării sale la Eveniment în termenul prevăzut la paragraful VI.(6) din prezentul document, Participantul își pierde dreptul de a-și anula participarea la Eveniment. În acest caz, Organizatorul nu va rambursa Taxa de înregistrare plătită de Participant.

VII. Limite de înregistrare


VII.(1) Organizatorul poate limita numărul de Participanți și își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza înregistrările care depășesc o astfel de limită.
VII.(2) Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a respinge înregistrările fără a fi nevoie să precizeze motivul și fără nicio răspundere pentru acestea.

VIII. Renunțare la eliberarea fotografiilor


Participanții la Eveniment acordă Organizatorului permisiunea și consimțământul de a utiliza fotografiile, videoclipurile sau alte medii digitale („foto”) ale evenimentului în oricare și în toate publicațiile sale, inclusiv în publicațiile de pe web, fără plată sau altă contraprestație.

IX. Servicii suplimentare și extra – Program paralel

 
Activitățile și serviciile se referă la „Suplimente”, incluse în Secțiunea „Extrase | Program paralel” a site-ului web al Evenimentului și  sunt supuse acelorași clauze ca și evenimentul principal în sine, așa cum este descris în prezentul acord și în toate Termenii de utilizare și politicile găsite pe site-ul web al evenimentului.
Suplimentele sunt disponibile doar pentru participanții la evenimentul principal – EuroGrainExchange 2024
Participarea la Extras se face pe principiul primul venit - primul servit din cauza numărului limitat.
Participanții pot participa la Extras-uri după înregistrarea și achitarea taxei suplimentare alese.
Participanții se pot înregistra pentru Extras în timpul înregistrării lor la Eveniment sau se pot înregistra suplimentar după finalizarea înregistrării la Eveniment.

X. Diverse


 • Participarea la Eveniment este valabilă numai după completarea unui formular de înregistrare, plata și confirmarea din partea Organizatorilor pentru cererea aprobată.
 • Trimiterea Formularului de înregistrare reprezintă acceptarea dvs. și a organizației dumneavoastră a Termenilor de utilizare a site-ului web și a prevederilor acordului de înregistrare și a altor acorduri încorporate pe site-ul web al evenimentului.
 • Fiecare participant înregistrat va primi o insignă de înregistrare cu numele său, fără de care participarea la Eveniment va fi imposibilă și accesul la locul evenimentului este restricționat.
 • Dvs. și compania dumneavoastră sunteți pe deplin răspunzători și răspunzători pentru orice pierdere sau daune cauzate de dvs., fie asupra oricărei proprietăți (inclusiv pentru evitarea îndoielii despre locul evenimentului) sau persoanelor care participă la un eveniment. Dvs. și organizația dvs., la cererea scrisă, trebuie să despăgubiți și să păstrați Organizatorul, angajații, afiliații, subcontractanții și agenții săi („Părțile despăgubite”) pe deplin despăgubiți pentru și împotriva oricăror pierderi, daune (inclusiv daune legale), pretenții, costuri și cheltuieli. (inclusiv costuri și cheltuieli legale și profesionale) și responsabilitățile suferite sau suportate de Partea Despăgubită care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Acord, în legătură cu participarea dumneavoastră la Eveniment sau cu încălcarea sau încălcarea de către dumneavoastră a oricărei proprietăți intelectuale sau a altor dreptul oricărei persoane sau entități sau legea aplicabilă.
 • EuroGrainExchange 2024 se va desfășura într-un mediu sigur și sănătos și în conformitate cu toate reglementările aplicabile în România.
​​​​​​​
PREVEDERIILE ACORDULUI DE ÎNREGISTRARE SUNT APROBATE PRIN DECIZIE A DIRECTORULUI „AGRILINKHUB” S.R.L. ȘI SUNT ÎN VIGOARE DE la DATA DE 30.10.2023

ULTIMA MODIFICARE A FOST FĂCUT ÎN DATA DE 30 octombrie 2023.


Добави файлове