Prevederi ale acordului de înregistrare

1
Текст

I. Taxe de participare

Добави файлове
3
Текст

EARLY

590.00 € / 2 935.00 RON
până la 15 februarie 2024
​​​​​​​
​​​​​​​Pentru înregistrare și plată până la 15 februarie 2024 /Taxă EARLY/
Добави файлове

SMART

645.00 € / 3210.00 RON
DIN 16 februarie PÂNĂ ÎN 28 FEB. 2024

Pentru înregistrare și plată din 16 februarie până în 28 februarie 2024 /Taxa SMART/
Добави файлове

STANDARD

690.00 € / 3 433.00 RON
din 29 februarie până în 28 martie 2024

Pentru înregistrare și plată din 29 februarie până în 28 martie 2024 /Taxa STANDARD/
Добави файлове

LATE

790.00 € / 3 930.00 RON
din 29 martie până în 8 aprilie 2024

Pentru înregistrare și plată din 29 martie până în 8 aprilie 2024 /Taxa LATE/
Добави файлове
4
Текст


Tariful Walk-In pentru înscrieri în zilele evenimentului se va aplica în perioada: 9 - 11 aprilie 2024, 890.00 € / 4430.00 RON.

*Preturile sunt fără TVA.


Taxa de înregistrare pentru 1 (un) participant include:

 • Acces 2 zile la prezentări & sesiuni
 • Networking complet în zona de expoziție & hol
 • 2 zile pauză cafea & întâlniri
 • Recepție Cocktail pe 10 aprilie
 • Prânz tip bufet pe 11 aprilie
 • Inserare în catalogul digital al evenimentului
 • Aplicație mobilă exclusivă pentru networking
 • Slide-uri de prezentare după eveniment

TVA:
Toate prețurile pentru participare, publicitate, standuri și sponsorizări sunt supuse TVA de 19%
Conform legislației fiscale românești, toate evenimentele care au loc în țară și în format fizic sunt supuse TVA de 19%

II. Reduceri


Se aplică reduceri de grup pentru mai mult de 1 (un) participant de la aceeași companie și sunt vizibile în secțiunea Taxe de eveniment pentru fiecare preț/interval de timp activ.
Pentru grupuri mai mari ar putea exista reduceri speciale. Contactați-ne la: registrations@eurograinevents.com
Nu se aplică reduceri de grup pentru înscrieri în timpul zilelor evenimentului (Walk-In).

III. Metode de plata


Înscrierile la Eveniment se plătesc prin transfer bancar și prin carduri de debit/credit.

IV. Anularea participării la EuroGrainExchange 2024


Participantul poate anula participarea la Eveniment notificând în timp util Organizatorul printr-o notificare scrisă. Organizatorul poate rambursa o parte din taxa de înregistrare plătită în funcție de zilele rămase până la 10 aprilie 2024, după cum urmează:
IV.(1) cu mai mult de 45 de zile înainte de începerea Evenimentului, 70% din plata anticipată este returnată Participantului;
IV. (2) cu mai puțin de 45 de zile înainte de începerea Evenimentului, Participantul nu are dreptul la nicio rambursare în avans. În cazul în care Participantul nu poate participa la eveniment, acestuia îi este permis să fie înlocuit cu o altă persoană din aceeași companie (după notificarea prealabilă a Organizatorului).

V. Exonerare de răspundere

 
V.(1) Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, dacă este în măsură să dovedească că cele de mai sus au fost cauzate de circumstanțe independente de voința sa și că în mod rezonabil nu s-ar fi putut aștepta să prevadă această circumstanță la încheierea acestui Acord, să evite sau să depășească această circumstanță sau consecințele acesteia.
V.(2) Organizatorul, angajații, afiliații, subcontractanții și agenții săi vor fi scutiți de răspunderea pentru nerespectarea totală sau parțială a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, dacă această nerespectare a fost cauzată de un dezastru natural (de exemplu, incendiu, inundație, cutremur, condiții meteorologice nefavorabile, înghețul mării, erupție vulcanică); conflicte armate, lovitură de stat militară, acte teroriste (inclusiv război biologic și chimic), focare de boli infecțioase, epidemii, carantine, închiderea rutelor comerciale maritime, tulburări publice, greve de muncă colective, circumstanțe rezultate din rezoluții, directive sau acte de guvernului sau președintelui sau alte restricții administrative sau parlamentare care afectează capacitatea Organizatorilor de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Contract și alte circumstanțe în afara voinței sau controlului lor (Forță majoră), indiferent dacă acestea sunt similare cu circumstanțele menționate anterior, dacă aceste circumstanțe au afectat direct executarea acestui acord.
V.(3) Organizatorul afectat de oricare dintre circumstanțele menționate la paragrafele V.(1) până la V.(2) din prezentul document va notifica participanții în termen de 2 zile lucrătoare, folosind orice mijloace disponibile, despre circumstanțele survenite și despre toate celelalte circumstanțe care împiedică îndeplinirea obligațiilor din prezentul acord.

VI. Anularea sau amânarea evenimentului


VI.(1) În cazul apariției a cel puțin uneia dintre circumstanțele specificate în Articolul V. din prezentul Contract, Organizatorul are dreptul în orice moment de a decide anularea Evenimentului și, în scris, să notifice Participantul despre această decizie. Prin semnarea acestui Acord, Participantul autorizează Organizatorul să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a plăti pentru pregătirea Evenimentului din Taxa de Înregistrare plătită de Participant.
VI.(2) În cazul în care Organizatorul decide să anuleze Evenimentul așa cum este indicat mai sus, Participantul este de acord ca fondurile rămase după ce Organizatorul a suportat toate cheltuielile legate de pregătirea Evenimentului să fie împărțite între toți participanții la Eveniment (participanții cu statut onorific de „Sponsor” și alți participanți la Eveniment) proporțional cu sumele plătite de aceștia pentru a returna participanților sau în alte scopuri ce urmează a fi convenite între Organizator și Participant.
VI.(3) Prin semnarea prezentului Acord, Participantul este de acord că, în acest caz, Participantul nu va pretinde Organizatorului nicio despăgubire pe care Participantul le-ar putea cere în acest sens.
VI.(4) În cazul apariției împrejurărilor menționate la articolul V. din prezentul articol, Organizatorul poate amâna Evenimentul în orice moment și poate notifica Participantul prin e-mail despre această decizie, precizând motivele amânării și noua dată a Evenimentului.
VI.(5) Prin semnarea prezentului Acord, Participantul este de acord să nu solicite, în acest caz, despăgubiri din partea Organizatorului pentru orice pierderi care ar putea fi suferite ca urmare a amânării.
VI.(6) Dacă Evenimentul este amânat, Participantul poate anula participarea la Eveniment. Dacă Evenimentul a fost amânat și Organizatorul a primit notificarea scrisă a Participantului privind anularea participării la Eveniment cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de noua dată de deschidere a Evenimentului, Participantului i se va rambursa Taxa de înregistrare minus suma cheltuielilor Organizatorului legate de pregătirea Evenimentului (toate cheltuielile Organizatorului legate de pregătirea Evenimentului sunt distribuite între toți participanții și sponsorii Evenimentului proporțional cu costul Serviciilor pe care le-au plătit).
VI.(7) În cazul în care Participantul nu notifică Organizatorul cu privire la anularea participării sale la Eveniment în termenul prevăzut la paragraful VI.(6) din prezentul document, Participantul își pierde dreptul de a-și anula participarea la Eveniment. În acest caz, Organizatorul nu va rambursa Taxa de înregistrare plătită de Participant.

VII. Limite de înregistrare


VII.(1) Organizatorul poate limita numărul de Participanți și își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza înregistrările care depășesc o astfel de limită.
VII.(2) Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a respinge înregistrările fără a fi nevoie să precizeze motivul și fără nicio răspundere pentru acestea.

VIII. Renunțare la eliberarea fotografiilor


Participanții la Eveniment acordă Organizatorului permisiunea și consimțământul de a utiliza fotografiile, videoclipurile sau alte medii digitale („foto”) ale evenimentului în oricare și în toate publicațiile sale, inclusiv în publicațiile de pe web, fără plată sau altă contraprestație.

IX. Servicii suplimentare și extra – Program paralel

 
Activitățile și serviciile se referă la „Suplimente”, incluse în Secțiunea „Extrase | Program paralel” a site-ului web al Evenimentului și  sunt supuse acelorași clauze ca și evenimentul principal în sine, așa cum este descris în prezentul acord și în toate Termenii de utilizare și politicile găsite pe site-ul web al evenimentului.
Suplimentele sunt disponibile doar pentru participanții la evenimentul principal – EuroGrainExchange 2024
Participarea la secțiunea Extras se face pe principiul primul venit - primul servit din cauza numărului limitat de locuri.
Participanții pot participa la Extras-uri după înregistrarea și achitarea taxei suplimentare alese.
Participanții se pot înregistra pentru Extras în timpul înregistrării lor la Eveniment sau se pot înregistra suplimentar după finalizarea înregistrării la Eveniment.

X. Diverse


 • Participarea la Eveniment este valabilă numai după completarea unui formular de înregistrare, plata și confirmarea din partea Organizatorilor pentru cererea aprobată.
 • Trimiterea Formularului de înregistrare reprezintă acceptarea dvs. și a organizației dumneavoastră a Termenilor de utilizare a site-ului web și a prevederilor acordului de înregistrare și a altor acorduri încorporate pe site-ul web al evenimentului.
 • Fiecare participant înregistrat va primi o insignă de înregistrare cu numele său, fără de care participarea la Eveniment va fi imposibilă și accesul la locul evenimentului este restricționat.
 • Dvs. și compania dumneavoastră sunteți pe deplin răspunzători pentru orice pierdere sau daune cauzate de dvs., fie asupra oricărei proprietăți (inclusiv pentru evitarea necunoașterii locației evenimentului) sau persoanelor care participă la un eveniment. Dvs. și organizația dvs., la cererea scrisă, trebuie să despăgubiți pentru ca Organizatorul, angajații, afiliații, subcontractanții și agenții săi („Părțile despăgubite”) să fie pe deplin despăgubiți pentru și împotriva oricăror pierderi, daune (inclusiv daune legale), pretenții, costuri și cheltuieli. (inclusiv costuri și cheltuieli legale și profesionale) și responsabilitățile suferite sau suportate de Partea Despăgubită care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Acord, în legătură cu participarea dumneavoastră la Eveniment sau cu încălcarea de către dumneavoastră a oricărei proprietăți intelectuale sau a altor dreptul oricărei persoane sau entități sau legea aplicabilă.
 • EuroGrainExchange 2024 se va desfășura într-un mediu sigur și sănătos și în conformitate cu toate reglementările aplicabile în România.
​​​​​​​
PREVEDERIILE ACORDULUI DE ÎNREGISTRARE SUNT APROBATE PRIN DECIZIE A DIRECTORULUI „AGRILINKHUB” S.R.L. ȘI SUNT ÎN VIGOARE DE la DATA DE 30.10.2023

ULTIMA MODIFICARE A FOST FĂCUT ÎN DATA DE 25.03.2024: taxă walk-in.


Добави файлове